free web templates

Slovenský rybársky zväz
Miestna organizácia Snina

VN Mlynisko

Vodná plocha nádrže pri meste Snina.
Číslo revíru: 4-3610-1-1

VN Mlynisko

Užívateľ: MoSRZ Snina 

Povodie hlavného toku: Bodrog a Hornád
Územné členenie – okres: Snina

Charakter: kaprový
Stupeň ochrany: 1
Účel: lovný

VN Mlynisko

CHarakteristika:


hĺbka ― 1,5 m
dno ― štrkovitobahnisté
breh ― nečlenitý
zatienenie ― 0%
porast ― žiadny

Minimálna zarybňovacia povinnosť: K3 500kg
Dĺžka, vodná plocha revíru [ha]: 1

Mo SRZ Snina

Sumár úlovkov za rok 2019

Číslo NázovPočet [ks]Hmotnosť [kg]
1Pstruh dúhový9022117,5
2Lieň10,3
8Karas13220,1
10Amur biely312,9
11Tostolobik216
12Šťuka2041,6
13Zubáč veľkoústy 37,0
20Pstruh dúhový7723,4

Mo SRZ SNINA

Evydencia zarybnenia za rok 2019

Číslo NázovHmotnosť [kg]Počet [ks]
15Kapor K32250.000
102Amur A2 - 3100.000
204Pstruh Pd250.000
Korešpondenčná adresa

MoSRZ Snina
1. Mája 2049/1 Snina, 06901

Kontakt

+421 911 759 860 
mosrzsnina@gmail.com