cirochaa Cirochaa | MoSRZ Snina

Cirocha č.1a

Číslo revíru: 4-0260-1-1

Užívateľ: SRZ MO Snina

Charakter: kaprový

Účel: lovný

Stupeň ochrany: 1 - 2

Hranice a popis: Čiastkové povodie rieky Cirocha od ústia nad mestom Humenné po teleso hrádze VN Starina.

Charakteristika revíru: hĺbka 0,35 m; dno štrkovité; línia mierne zvlnená; zatienenie 30%; porast – vŕby, jelše; priečne stavby – 6 stupňov

Správca toku – nádrže: SVP, š. p. OZ Košice

Územné členenie – okres: Snina

Povodie hlavného toku: Bodrog a Hornád

Dĺžka, vodná plocha revíru [ha]: 35 km

Minimálna zarybňovacia povinnosť: Pds1 1000 ks, K2 500 ks