cirochab Cirochab | MoSRZ Snina

Cirocha č.1b

Číslo revíru: 4-0261-1-1

Užívateľ: SRZ MO Snina

Charakter: pstruhový

Účel: lovný

Stupeň ochrany: 1

Hranice a popis: Čiastkové povodie rieky Cirocha od štvrtého splavu v Snine po cestný most pod vodárenskou nádržou Starina, štátna cesta smer Stakčín – Ulič.

Charakteristika revíru: hĺbka 0,25 m; dno štrkovité; línia mierne zvlnená; zatienenie 30%; porast – vŕby, jelše; priečne stavby – 6 stupňov

Správca toku – nádrže: SVP, š. p. OZ Košice

Územné členenie – okres: Snina

Povodie hlavného toku: Bodrog a Hornád

Dĺžka, vodná plocha revíru [ha]: 11 km

Minimálna zarybňovacia povinnosť: Pp1 – 1000 ks, Lit – 500 ks