kamenica1 Kamenica1 | MoSRZ Snina

Potok Kamenica č.1

Číslo revíru: 4-0940-4-1

Užívateľ: SRZ MO Snina

Charakter: lososový - P

Účel: lovný

Stupeň ochrany: 1

Hranice a popis: Potok Kamenica od ústia pri obci Kamenica nad Cirochou po ústie potoka Konské nad obcou Kamienka.

Charakteristika revíru: hĺbka 0,2 m; dno štrkovité s ovalnými skalami; línia zvlnená; zatienenie 70%; porast – vŕby, jelše; priečne stavby – žiadne

Správca toku – nádrže: SVP, š. p. OZ Košice

Územné členenie – okres: Snina

Povodie hlavného toku: Bodrog a Hornád

Dĺžka, vodná plocha revíru [ha]: 8 km

Minimálna zarybňovacia povinnosť: Pp1 1000 ks, Li1 500 ks