kontakt Kontakt | MoSRZ Snina

KONTAKT

Slovenský rybársky zväz

Miestna organizácia Snina

Korešpondenčná adresa:

MO SRZ Snina

Michal Palovčík

1. Mája 2049/1

069 01 Snina

Výbor MO SRZ Snina:

Maleš Ján – predseda

Bogner Hubert – podpredseda

Paľovčík Michal – tajomník

Štofira František – účtovník

Luc Ladislav – pokladník

Balko Marián – hospodár

Pacola Michal – pomocný hospodár

Kontrolná a revízna komisia:

Ing. Kovaľ Jozef – predseda KRK

Aľušík Ján – člen KRK

Marek Dunaj – člen KRK

Disciplinárna komisia:

Ing. Šmajda Róbert – predseda DK

PhDr. Petriščák Mikuláš – člen DK

Demjan Vasiľ – člen DK

Reiser Dušan – člen DK

Rybárska stráž:

Bogner Hubert st. – vedúci RS

Balko Marián – člen

Bogner Hubert ml. – člen

Čochrač Patrik – člen

Daniel Štefan – člen

Kučmáš Ján – člen

Maleš Ján – člen

Nebesník Maroš - člen

Pacola Michal – člen

Paľovčík Michal – člen

Štofira Peter – člen

PaedDr. PhDr. Ján Šrenkel, PhD. – člen

Stanko Ladislav – člen

Reiser Dušan - člen

Štefan Cimbák - člen

Odkazy: