free website creation software

Slovenský rybársky zväz
Miestna organizácia Snina 

KONTAKT

Korešpondenčná adresa:
MoSRZ Snina 1. mája 2049/1 06901 Snina 

MoSRZ Snina Výbor 

Maleš Ján

0915621437

predseda

Bogner Hubert

0918112910

podpredseda, vedúci rybárskej stráže

Paľovčík Michal

0910217591

tajomník

Štofira František

0918346712

účtovník

Luc Ladislav

0907182262

pokladník

Balko Marián 

0915899905

hospodár

Charitun Marek

0911759860

pomocný hospodár

Kontrolná a revízna komisia:

Ing. Kovaľ Jozef

predseda KRK

Aľušík Ján

člen KRK

Marek Dunaj

člen KRK

Disciplinárna komisia:

Ing. Šmajda Róbert

predseda DK

PhDr. Petriščák Mikuláš

člen DK

Demjan Vasiľ

člen DK

Reiser Dušan

člen DK

Rybárska stráž:

Bogner Hubert st.

vedúci RS

Stanko Ladislav

člen

Bogner Hubert ml.

člen

Štefan Cimbák

člen

PaedDr. PhDr. Ján Šrenkel, PhD.

člen

Balko Marián

člen

Maleš Ján

člen

Kučmáš Ján

člen

Charitun Marek

člen

Reiser Dušan

člen

Štofira Peter

člen

Čochrač Patrik

člen

Nebesník Maroš

člen

Daniel Štefan

člen

Paľovčík Michal

člen

Kontaktný formulár:

Korešpondenčná adresa

MoSRZ Snina
1. Mája 2049/1 Snina, 06901

Kontakt

Mobil: +421 911 759 860 
Email: mosrzsnina@gmail.com