bootstrap html templates

Slovenský rybársky zväz
Miestna organizácia Snina

VN Mlynisko

Vodná plocha nádrže pri meste Snina.
Číslo revíru: 4-3610-1-1

VN Mlynisko

Užívateľ: MoSRZ Snina 

Povodie hlavného toku: Bodrog a Hornád
Územné členenie – okres: Snina

Charakter: kaprový
Stupeň ochrany: 1
Účel: lovný

VN Mlynisko

CHarakteristika:


hĺbka ― 1,5 m
dno ― štrkovitobahnisté
breh ― nečlenitý
zatienenie ― 0%
porast ― žiadny

Minimálna zarybňovacia povinnosť: K3 500kg
Dĺžka, vodná plocha revíru [ha]: 1

Mo SRZ Snina

Sumár úlovkov za rok 2019

Číslo NázovPočet [ks]Hmotnosť [kg]
1Pstruh dúhový9022117,5
2Lieň10,3
8Karas13220,1
10Amur biely312,9
11Tostolobik216
12Šťuka2041,6
13Zubáč veľkoústy 37,0
20Pstruh dúhový7723,4

Mo SRZ SNINA VN Mlynisko

Evydencia zarybnenia za rok 2019

Číslo Názov Názov Názov
15Kapor K3Kapor K3Kapor K3
102Amur A2 - 3Amur A2 - 3Amur A2 - 3
204Pstruh Pd2Pstruh Pd2Pstruh Pd2
Korešpondenčná adresa

MoSRZ Snina
1. Mája 2049/1 Snina, 06901

Kontakt

+421 911 759 860 
mosrzsnina@gmail.com