mlynsko Mlynsko | MoSRZ Snina

VN Mlynisko

Číslo revíru: 4-3610-1-1

Užívateľ: SRZ MO Snina

Charakter: kaprový

Účel: lovný

Stupeň ochrany: 1

Hranice a popis: Vodná plocha nádrže pri meste Snina.

Charakteristika revíru: hĺbka 1,5 m; dno štrkovitobahnisté; breh nečlenitý; zatienenie 0%; porast – žiadny

Územné členenie – okres: Snina

Povodie hlavného toku: Bodrog a Hornád

Dĺžka, vodná plocha revíru [ha]: 1

Minimálna zarybňovacia povinnosť: K3 500kg