website templates

Slovenský rybársky zväz
Miestna organizácia Snina

POPLATKY

Miestne Povolenia, Zvazové Povolenia, Členské známky a Poplatky

MIESTNE POVOLENIA

KAPROVÉ VODY PRE ČLENOV MO SRZ

Dospelí

43€

Detské 6-14 rokov

14€

So zľavou

33€

Detské 3-6

0€

KAPROVÉ VODY HOSŤOVACIE POVOLENIE

Dospelí, denné,   člen SRZ 

10€

Dospelí, denné, nečlen SRZ

20€

Dospelí, týždenné, člen SRZ

40€

Dospelí, týždenné, nečlen SRZ

80€

Deti, týždenné, člen SRZ 3-14

5€

Deti, týždenné, nečlen SRZ 3-14

10€

PSTRUHOVÉ VODY PRE ČLENOV MO SRZ

Dospelí

23€

Detské 3-14 rokov

15€

PSTRUHOVÉ VODY HOSŤOVACIE

Denné, dospelí,  člen SRZ

10€

Denné, deti, člen SRZ 3-14 

3€

Denné, dospelí, nečlen SR

40€

ZVÄZOVÉ POVOLENIA

KAPROVÉ VODY PRE ČLENOV MO SRZ

Kaprové vody pre členov

40€

Detské 3-14 rokov

10€


PRE ZAKÚPENIE ZVÄZOVÉHO POVOLENIA JE NUTNÉ ZAKÚPIŤ MIESTNE KAPROVÉ POVOLENIE.
POVOLENIE NA JEDEN REVÍR RADY ZANIKÁ

ČLENSKÉ ZNÁMKY A POPLATKY

Členská známka dospelí 

23€

Členská známka mládež
/15-17rokov/

17€

Členská známka mládež
/3-14rokov/

1€

Zápisné pre dospelých

33€

Zápisné pre mládež  
/15 - 17 rokov/ 

7€

Zápisné pre deti
/6-15rokov/

2€

Korešpondenčná adresa

MoSRZ Snina
1. Mája 2049/1 Snina, 06901

Kontakt

Mobil: +421 911 759 860 
Email: mosrzsnina@gmail.com