potokpcolinka Potokpcolinka | MoSRZ Snina

Potok Pčolinka

Číslo revíru: 4-1880-4-2

Užívateľ: SRZ MO Snina

Charakter: lososový - P

Účel: lovný

Stupeň ochrany: 1

Hranice a popis: Potok Pčolinka od ústia v meste Snina po pramene.

Charakteristika revíru: hĺbka 0,2 m; dno štrkovité; línia zvlnená; zatienenie 50%; porast – vŕby, jelše; priečne stavby – 2 stupne

Správca toku – nádrže: SVP, š. p. OZ Košice

Územné členenie – okres: Snina

Povodie hlavného toku: Bodrog a Hornád

Dĺžka, vodná plocha revíru [ha]: 16 km

Minimálna zarybňovacia povinnosť: Pp1 500 ks