potokstezna Potokstezna | MoSRZ Snina

Potok Stezna

Číslo revíru: 4-2420-4-1

Užívateľ: SRZ MO Snina

Charakter: lososový - P

Účel: lovný

Stupeň ochrany: 1

Hranice a popis: Potok Stežná od ústia v obci Ubľa po pramene.

Charakteristika revíru: hĺbka 0,15 m; dno štrkovité; línia zvlnená; zatienenie 60%; porast – vŕby, jelše; priečne stavby – žiadne

Správca toku – nádrže: SVP, š. p. OZ Košice

Územné členenie – okres: Snina

Povodie hlavného toku: Bodrog a Hornád

Dĺžka, vodná plocha revíru [ha]: 14 km

Minimálna zarybňovacia povinnosť: Pp1 500 ks