velkabystra Velkabystra | MoSRZ Snina

VN Veľká Bystrá

Číslo revíru: 4-3870-1-1

Užívateľ: SRZ MO Snina

Charakter: kaprový

Účel: lovný

Stupeň ochrany: 1

Hranice a popis: Vodná plocha nádrže pri meste Snina.

Charakteristika revíru: hĺbka 1,5 m; dno piesočnaté; breh nečlenitý; zatienenie 00%; porast – vŕby, jelše

Územné členenie – okres: Snina

Povodie hlavného toku: Bodrog a Hornád

Dĺžka, vodná plocha revíru [ha]: 1,1

Hlavný prítok (VN): Bystrá

Minimálna zarybňovacia povinnosť: K3 500kg